Yhdistyksestä

Yhdistyksen hallitus valitaan aina kevättapaamisen yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa.


Oliver täytti 9 vuotta
Vuoden 2022 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin jatkamaan jäseniksi Sanna Fagerholm, Sampsa Huttunen, Markku Palosaari (sihteeri) ja Anna Siljamäki. Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Rantanen.

Hallitus kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Vuosittain lähetetään kaksi vuosikirjettä jäsenille.
Tapaamiset pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä.

Voit ottaa yhteyttä aguyhdistys@gmail.com tai 040-5086168, puheenjohtaja Eeva Rantanen.

Yhdistyksen jäseneksi voi osallistua jäsenmaksulla (35€) tai kannatusjäsenenä (50€).
Yhdistyksellä on jäseniä noin 100 perheessä.
Yhdistys kerää jäsentensä nimi- ja yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tästä rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille ulkopuolisille ilman jäsenen antamaa lupaa.
Halutessaan jäsen voi pyytää nähtäväksi häntä koskevat tiedot sähköpostilla osoitteesta aguyhdistys@gmail.com. 
Rekisterin ylläpito perustuu jäsenten suostumukseen. Halutessaan he voivat myös pyytää omat tietonsa poistettavaksi yhdistyksen jäsenrekisteristä.